Podstawy ekonomii

Podstawy ekonomii

Monika Frankowska
  • 20 filmów wideo
  • Nieograniczony dostęp
  • Czas trwania - 3h 31m
  • Możliwość zadawania pytań

Wprowadzenie do kursu

Kurs „Podstawy ekonomii” przeznaczony jest dla osób, które chcą nabyć podstawową wiedzę z zakresu ekonomii. Kurs składa się z dwóch części – głównej teoretycznej i dodatkowej – zadaniowej. W części teoretycznej przedstawione zostały podstawowe i najważniejsze pojęcia ekonomiczne oraz omówiono takie aspekty ekonomii jak: gospodarka i system gospodarczy, konsumenci i producenci, inflacja, popyt i podaż, rynek pracy i bezrobocie, czynniki wytwórcze i mierniki aktywności gospodarczej, oraz rynek i konkurencja. Druga część – zadaniowa ma na celu sprawdzenie, podsumowanie i utrwalenie wiedzy zdobytej podczas kursu.

Lista filmów

Uczestnicy kursu wybrali również:

49 PLN
Psychologia biznesu Agata Bijak
25 filmów 9h 47m
49 PLN