Podstawy języka angielskiego (A1)

Podstawy języka angielskiego (A1)

Monika Frankowska
  • 36 filmów wideo
  • Nieograniczony dostęp
  • Czas trwania - 2h 18m
  • Możliwość zadawania pytań

Wprowadzenie do kursu

Kurs „Podstawy języka angielskiego (A1)” przeznaczony jest dla osób, które chcą nabyć podstawową umiejętność posługiwaniem się językiem angielskim. Kurs składa się z ośmiu części, w których zgromadzono najistotniejsze informacje dla osób, które nigdy nie miały styczności z językiem  angielskim. We wprowadzeniu przedstawiony został m. in. angielski alfabet oraz liczby, od których należy rozpocząć naukę języka obcego. Następnie w kursie znalazły się takie informacje jak: podstawowe zwroty po angielsku, słownictwo, gramatyka, nauka określania godziny, daty i pogody oraz podstawowe czasy w języku angielskim. 

Lista filmów