Język i kategorie syntaktyczne

Język i kategorie syntaktyczne

Adam Lewicki
  • 19 filmów wideo
  • Nieograniczony dostęp
  • Czas trwania - 3h 09m
  • Możliwość zadawania pytań

Kup taniej w pakiecie

Ten kurs wchodzi w skład pakietu Pakiet Logika - wszystkie kursy, kupując w pakiecie oszczędzasz 69 %.

Kup teraz 49 PLN

Wprowadzenie do kursu

Kurs składa się z dwóch części. W części pierwszej przedstawione zostały podstawowe wiadomości obejmujące problematykę języka jako systemu znaków. Omówiona została logiczna koncepcja języka oraz pojęcie „znaku” oraz „oznaki”. Wskazane zostały różnice między językiem naturalnym, sztucznym oraz mieszanym. Na przykładzie gwary więziennej oraz języka prawnego zaprezentowana została specyfika języka mieszanego. Przedstawione zostały także stopnie języka („metajęzyk”), funkcje języka oraz takie pojęcia jak konstatywyperformatywy, lokucje, perlokucje oraz illokucje.

 

Cześć druga, poświęcona kategoriom syntaktycznym, składa się z krótkiego wstępu teoretycznego, który przybliża pojęcie zdań, nazw oraz funktorów jako trzech podstawowych kategorii syntaktycznych. W dalszej części przedstawione zostały praktyczne przykłady analizy syntaktycznej zdań. Zwrócona została m.in. uwaga na koniunkcyjne oraz enumeracyjne użycie funktora koniunkcji.

Uczestnicy kursu wybrali również:

69 PLN
49 PLN
Sylogistyka Adam Lewicki
31 filmów 4h 47m
29 PLN