Tautologie – analiza formuł zdaniowych

Tautologie – analiza formuł zdaniowych

Adam Lewicki
  • 41 filmów wideo
  • Nieograniczony dostęp
  • Czas trwania - 6h 34m
  • Możliwość zadawania pytań

Kup taniej w pakiecie

Ten kurs wchodzi w skład pakietu Pakiet Logika - wszystkie kursy, kupując w pakiecie oszczędzasz 69 %.

Kup teraz 49 PLN

Wprowadzenie do kursu

Kurs „Tautologie – analiza formuł zdaniowych” trwa 6,5 godziny i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Trwająca 2 godziny i 40 minut część teoretyczna zawiera omówienie pojęcia „prawdy” oraz „fałszu” w logice, zdań analitycznych, wewnętrznie kontradyktorycznych oraz syntetycznych. Przed wskazaniem różnic między funktorami prawdziwościowymi (ekstensjonalnymi) oraz funktorami intensjonanymi, omówiona została także istota języka klasycznego rachunku zdań. Z uwagi na to, że dla analizy formuł zdaniowych zasadnicze znaczenie mają funktory ekstensjonalne, bardzo szczegółowo przedstawiony został każdy z tych funktorów, a więc: negacja, koniunkcja, alternatywa zwykła, alternatywa rozłączna, dysjunkcja, implikacja, równoważność oraz binegacja. Wyjaśnienie terminu „tautologia” rozpoczyna trwającą prawie 4 godziny część praktyczną, która obejmuje 23 zadania o różnym stopniu trudności. Podczas rozwiązywania zadań, stosowane metody badania tautologiczności formuł zdaniowych są następujące: 1) metoda zero-jedynkowa tabelaryczna, 2) metoda zero-jedynkowa zwykła (bez tabeli) oraz 3) metoda zero-jedynkowa skrócona.

Lista filmów

Uczestnicy kursu wybrali również:

Sylogistyka Adam Lewicki
31 filmów 4h 47m
29 PLN
69 PLN