Wstęp do filozofii

Wstęp do filozofii

Katarzyna Muszyńska
  • 60 filmów wideo
  • Nieograniczony dostęp
  • Czas trwania - 6h 37m
  • Możliwość zadawania pytań

Wprowadzenie do kursu

Kurs składa się z czterech części: 1. Filozofia starożytna, 2. Filozofia średniowieczna, 3. Filozofia nowożytna, 4. Filozofia współczesna. Każdą część rozpoczyna odcinek wprowadzający, w którym zarysowane są cechy charakterystyczne danej epoki, główne kierunki filozofii, najważniejsze zagadnienia i spory filozoficzne oraz podział historyczny. Pozostałe filmy przedstawiają kluczowe idee i koncepcje filozoficzne przede wszystkim z zakresu ontologii, epistemologii, etyki i logiki. Każdy odcinek poświęcony jest jednemu filozofowi lub prądowi filozoficznemu. Teorie filozoficzne prezentowane są w przystępny sposób, przy użyciu zrozumiałego języka. Przyswojenie wiedzy ułatwiają prezentacje, które zawierają najważniejsze informacje, graficzne wizualizacje i cytaty.

 

Po ukończeniu kursu będziesz m.in.: znać i rozumieć najważniejsze idee i koncepcje filozoficzne, potrafić podać argumentację i wyjaśnić tok rozumowania danego filozofa, umieć wskazać na jego obszar zainteresowań, inspiracje, dążenia i znaczenie jego teorii, potrafić wskazać kontynuacje, modyfikacje czy negacje danej myśli przez kolejnych filozofów, potrafić posługiwać się pojęciami filozoficznymi.

Lista filmów

Uczestnicy kursu wybrali również:

49 PLN
Sylogistyka Adam Lewicki
31 filmów 4h 47m
29 PLN