Matematyka – matura podstawowa

Matematyka – matura podstawowa

mgr inż. Natalia Rusin-Zielińska
  • 51 filmów wideo
  • Nieograniczony dostęp
  • Czas trwania - 12h 12m
  • Możliwość zadawania pytań

Wprowadzenie do kursu

Kurs maturalny z matematyki – poziom podstawowy jest kompletnym opracowaniem wytycznych wskazanych w podstawie programowej dla przedmiotu matematyka w IV etapie edukacyjnym. Kurs został podzielony na 10 działów. Jest to łącznie ponad 12 godzin dokładnie omówionych zadań wraz z komentarzem – skąd się wzięło rozwiązanie, jakiego wzoru i zależności należy użyć, jaki rysunek/wykres może pomóc w rozwiązaniu takiego rodzaju zadania. Pokrótce przedstawiona jest również teoria do każdego działu. Podkreślone zostało jakich błędów należy unikać oraz jakie są alternatywne metody rozwiązań niektórych zadań. Zadania są podobnego typu jak te, które pojawiają się na maturze oraz na sprawdzianach w szkole średniej.

Lista filmów

Uczestnicy kursu wybrali również:

79 PLN