Rachunek różniczkowy

Rachunek różniczkowy

dr Małgorzata Komisarska
  • 41 filmów wideo
  • Nieograniczony dostęp
  • Czas trwania - 8h 33m
  • Możliwość zadawania pytań

Kup taniej w pakiecie

Ten kurs wchodzi w skład pakietu Rachunek różniczkowy i całkowy, kupując w pakiecie oszczędzasz 50 %.

Kup teraz 129 PLN

Wprowadzenie do kursu

Kurs Rachunek różniczkowy zawiera ponad 6,5 godzin przykładów uzupełnionych 2 godzinami teorii dotyczącej rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej. Podane jest określenie pochodnej funkcji i omówione sposoby liczenia pochodnych podstawowych funkcji. Rozwiązane są zadania związane z liczeniem pochodnych iloczynu, ilorazu, pochodnej funkcji złożonej i wielokrotnie złożonej (łącznie ok 1h 15min). Omówione jest zastosowanie pochodnej do wyznaczania równania stycznej do wykresu funkcji. W przykładach podana jest interpretacja geometryczna wyznaczanych stycznych (łącznie ponad 20min). Omówiona jest reguła de l’Hospitala, czyli zastosowanie pochodnej do wyznaczania granic funkcji. W przykładach podane są pełne rozwiązania w możliwych sytuacjach (łącznie ponad 1,5h). Przedstawione jest zastosowanie pochodnej do wyznaczania przedziałów monotoniczności, ekstremów lokalnych i globalnych (łącznie prawie 2h) oraz do  wyznaczania przedziałów wypukłości, wklęsłości i punktów przegięcia wykresów funkcji (łącznie 1h). Omówione i wyznaczone w przykładach są asymptoty do wykresu funkcji (łącznie ok 1h 25min). Podsumowaniem całości materiału są przykłady w których przeprowadzone jest pełne badanie przebiegu zmienności funkcji (łącznie prawie 1h).

 

Wszystkie zadania w kursie rozwiązane są krok po kroku z pełnym wyjaśnieniem każdego przekształcenia i interpretacją geometryczną otrzymanych wyników.

Lista filmów

Uczestnicy kursu wybrali również:

79 PLN