Rachunek całkowy

Rachunek całkowy

dr Małgorzata Komisarska
  • 80 filmów wideo
  • Nieograniczony dostęp
  • Czas trwania - 8h 18m
  • Możliwość zadawania pytań

Kup taniej w pakiecie

Ten kurs wchodzi w skład pakietu Rachunek różniczkowy i całkowy, kupując w pakiecie oszczędzasz 50 %.

Kup teraz 129 PLN

Wprowadzenie do kursu

Kurs Rachunek całkowy zawiera ponad 6,5 godzin przykładów uzupełnionych ponad 1,5 godzinami teorii dotyczącej rachunku całkowego funkcji jednej zmiennej. Wprowadzone jest pojęcie  funkcji pierwotnej i całki nieoznaczonej. Omówione są własności całek nieoznaczonych i sposoby wyznaczania całek nieoznaczonych – metoda całkowania przez podstawianie i metoda całkowania przez części. W przykładach policzone są całki nieoznaczone z zastosowaniem wzorów podstawowych, obu metod całkowania, niekiedy stosowanych kilkukrotnie, a także całki w których obie te metody nie wystarczają i trzeba postąpić inaczej. Omówione jest korzystanie z tablic całek (łącznie ponad 3,5h).

 

Omówione jest pojęcie całki oznaczonej, w przykładach przedstawione własności całki oznaczonej i zastosowanie tych własności. Przedstawione jest zastosowanie całki oznaczonej do wyznaczania pól obszarów ograniczonych krzywymi oraz do wyznaczania długości łuków krzywych – zadanych zarówno w sposób jawny, jak i parametryczny. We wszystkich przykładach przedstawiona jest interpretacja geometryczna (łącznie ponad 2,5h). Omówione jest istnienie i określenie całek niewłaściwych oraz przedstawione jest ich zastosowanie w geometrii. Obliczam pola obszarów z zastosowaniem całek niewłaściwych (łącznie ponad 2h).

 

Wszystkie zadania w kursie rozwiązane są krok po kroku z pełnym wyjaśnieniem każdego przekształcenia i interpretacją geometryczną otrzymanych wyników.

Lista filmów

Uczestnicy kursu wybrali również: