Pakiet Logika – wszystkie kursy

Pakiet Logika – wszystkie kursy

Adam Lewicki
  • 159 filmów wideo
  • Nieograniczony dostęp
  • Czas trwania - 20h 39m
  • Możliwość zadawania pytań

Wprowadzenie do kursu

„Pakiet Logika – wszystkie kursy” zawiera wszystkie kursy z logiki oferowane w serwisie. Problematyka poszczególnych lekcji dotyczy więc teoretycznych aspektów języka jako systemu znaków, kategorii syntaktycznych, nazw, stosunków zakresowych, analizy tautologiczności formuł zdaniowych oraz sylogistyki. Jeżeli w przyszłości opublikowany zostanie w serwisie nowy kurs z logiki, to wchodzi on automatycznie w skład pakietu. Oznacza to, że Klient, który kupił pakiet, otrzyma dostęp do nowego kursu bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

 

Lista filmów

Uczestnicy kursu wybrali również:

Sylogistyka Adam Lewicki
31 filmów 4h 47m
29 PLN